اختلال دو قطبی

اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۰
 اختلال دو قطبی

 اختلال دو قطبی

افسردگی مانیک شامل دوره های شیدایی یا هیپومانیا (جایی که فرد  احساس می کند بسیار خوشحال است) همراه با علائم افسردگی است. افسردگی مانیک […]