اختلال افسردگی

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹
اختلال افسردگی

اختلال افسردگی

افرادی که دارای اختلال افسردگی هستند، می‌توانند احساس ناراحتی، اضطراب، پوچی، ناامیدی، درماندگی، بی‌ارزشی، شرمساری یا بی‌قراری داشته باشند. ممکن […]