آیا حتما باید وارد دانشگاه شویم؟

تیر ۱۴, ۱۳۹۹
آیا حتما باید وارد دانشگاه شویم؟

آیا حتما باید وارد دانشگاه شویم؟

هر سال حدود یک میلیون نفر سعی می‌کنند از طریق کنکور وارد دانشگاه‌ها شوند. به نظر می‌رسد پیش‌فرض عموم این […]