روانشناسی

شهریور ۴, ۱۳۹۹
کنترل‌ درونی یا بیرونی

کنترل‌ درونی یا بیرونی

انسان‌ها، موفقیت‌ها و شکست‌های زندگی خود را یا به عوامل قابل کنترل نسبت می‌دهند و یا به عوامل غیرقابل کنترل. […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۹
انواع یادگیری در زندگی

انواع یادگیری در زندگی

با توجه به تعریفی که از یادگیری می‌شود و آن را تغییرات کم و بیش دائمی رفتار در نتیجه تجربه می‌دانند، می‌توان […]
شهریور ۱۶, ۱۳۹۹
شجاع بودن

شجاع بودن

یکی از مهم ترین چیزهایی که برای کودکان و نوجوانان مهم است تا بدانند این است که شجاع بودن همیشه […]
شهریور ۱۹, ۱۳۹۹
مقیاس صمیمیت عاطفی

مقیاس صمیمیت عاطفی

مقیاس صمیمیت عاطفی یا EIS مقیاسی است که شما را قادر می سازد تا صمیمیت عاطفی خود در رابطه را ارزیابی کنید. […]