روانشناسی

خرداد ۹, ۱۴۰۰
استحکام روابط خانوادگی

استحکام روابط خانوادگی

استحکام روابط خانوادگی تا حدود بسیاری به برخورداری همسران از پاره ای آگاهی ها و مهارت های مرتبط با نقش […]
خرداد ۱۱, ۱۴۰۰
حمایت اجتماعی از خانواده

حمایت اجتماعی از خانواده

از آنجا که تداوم حیات خانواده به عنوان یه واحد اجتماعی در گرو تامین نیازهای گوناگون مالی و غیرمالی آن […]
خرداد ۱۲, ۱۴۰۰
نظریه مبادله اجتماعی و استحکام خانواده

نظریه مبادله اجتماعی و استحکام خانواده

رابطه بین نظریه مبادله اجتماعی و استحکام خانواده چیست؟ نظریه مبادله اجتماعی در نیمه پایانی قرن بیستم، درعرصه علوم اجتماعی […]