روانشناسی

خرداد ۳, ۱۴۰۰
برخورد با افراد دشوار

برخورد با افراد دشوار

اداره موقعیتهای دشوار، بخشی از زندگی روزانه ماست. همه ما هر روز با افراد دشوار سر و کار داریم و […]
خرداد ۴, ۱۴۰۰
برخورد ما با شخصیت دشوار

نحوه برخورد ما با شخصیت دشوار

متاسفانه جامعه به ما یاد داده است که بهترین روش رفتار با افراد مسئله سازی که ما را آزار می […]
خرداد ۵, ۱۴۰۰
خصوصیات مشترک افراد دشوار

خصوصیات مشترک افراد دشوار

افراد دشوار( افراد بدقلق یا افراد مسئله ساز) در هر شکل و لباسی ظاهر می شوند، ولی خصوصیات مشترک افراد […]
خرداد ۸, ۱۴۰۰
انتخاب صحیح همسر

انتخاب صحیح همسر

از آنجا که یک انتخاب صحیح همسر می تواند ثبات زندگی خانوادگی را تا حد زیاد تضمین کند،بخش قابل توجهی […]