روانشناسی

اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۰
درمان اختلال شخصیت پارانوئید

درمان اختلال شخصیت پارانوئید

به دلیل کاهش سطح اعتماد، درمان اختلال شخصیت پارانوئید می‌تواند با چالش‌های فراوانی همراه باشد. با این حال، روان درمانی، […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰
روابط با افراد پارانوئید

روابط با افراد پارانوئید

همانطور که یک فرد با رفتار PPD می تواند آزاردهنده و گیج کننده باشد، به یاد داشته باشید که عقاید […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰
مراقبت از خود برابر فرد پارانوئید

مراقبت از خود برابر فرد پارانوئید

چگونه از خودتان در رابطه با شخصیت پارانوئید مراقبت کنید؟ داشتن رابطه با کسی که دارای اختلال شخصیت پارانوئید است، […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰
انواع افراد دشوار وروش برخورد با آنها

انواع افراد دشوار وروش برخورد با آنها

انواع افراد دشوار وروش برخورد با آنها چگونه است؟ شما همیشه نمی توانید از افراد مسئله ساز دوری کنید. شناسایی […]