روانشناسی

اردیبهشت ۲, ۱۴۰۰
علایم افسردگی چیست؟

علایم افسردگی چیست؟

افسردگی چیزی فراتر از داشتن احساس غم و اندوه مداوم است! علایم افسردگی چیست؟ افسردگی عمده میتواند علائم مختلفی را […]
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰
علت بوجود آمدن افسردگی

علت بوجود آمدن افسردگی

علت بوجود آمدن افسردگی  چیست؟ افسردگی در افراد مختلف بر حسب سن، جنس و شرایط بیولوژیک آنها متفاوت است. شایع […]
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۰
اختلال افسردگی اساسی چیست؟

اختلال افسردگی اساسی چیست؟

اختلال افسردگی اساسی چیست؟  اختلال افسردگی اساسی از شدیدترین نوع افسردگی است. این نوع از اختلال با احساسات مداوم غم ، […]
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰
دیس تایمی یا اختلال افسردگی مداوم

دیس تایمی یا اختلال افسردگی مداوم

دیس تایمی یا اختلال افسردگی مداوم اختلال خفیف اما مزمن است. برای تشخیص این اختلال ، علائم باید حداقل دو […]