روانشناسی

فروردین ۲۷, ۱۴۰۰
آیا من استرس دارم؟

آیا من استرس دارم؟

نشــانه های اســترس شــامل تغییــرات در بــدن، فعالیتهــا، احساســات و افـکار شـما اسـت. آیا من استرس دارم؟ یاد گرفتـن شناسـایی […]
فروردین ۲۹, ۱۴۰۰
چگونه استرس را کم کنیم؟

چگونه استرس را کم کنیم؟

چگونه استرس را کم کنیم؟ از آنجایی که استرس مسئله ای بسیار شخصی است همه ما باید روشهای خاص خـود […]
فروردین ۳۰, ۱۴۰۰
انواع استرس چیست؟

انواع استرس چیست؟

انواع استرس چیست؟ از دید روانشناسی انواع استرس به چگونگی ایجاد استرس و علائم آن بستگی دارد. اما روانشناسان بر روی تفاوت […]
اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰
اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسردگی اساسی

در مطالعات اخیر مشخص شده است که اختلال افسردگی اساسی در بین تمامی اختلالات روانپزشکی، بیشترین شیوع را در کل […]