روانشناسی

فروردین ۱۱, ۱۴۰۰
انواع اسکیزوفرنی چیست؟

انواع اسکیزوفرنی چیست؟

انواع اسکیزوفرنی چیست؟ شاید بسیاری از شما انتظار داشته باشید اختلالی به پیچیدگی اسکیزوفرنی انواع گوناگونی داشته باشد؛ یا مثلاً […]
فروردین ۱۴, ۱۴۰۰
عوامل ایجادکننده اسکیزوفرنی چیست؟

عوامل ایجادکننده اسکیزوفرنی چیست؟

عوامل ایجادکننده اسکیزوفرنی چیست؟ عوامل ژنتیکی و وراثت از علل مهم و اصلی بیماری اسکیزوفرنی به شمار می‌رود، اما نمی‌توان […]
فروردین ۱۵, ۱۴۰۰
بررسی علل اسکیزوفرنی

بررسی علل اسکیزوفرنی

در ادامه بررسی علل اسکیزوفرنی باید به عوامل عصب شناسی و همچنین عوامل اجتماعی – روانی اشاره کرد. در قرن […]
فروردین ۱۶, ۱۴۰۰
نقش خانواده در بیماری اسکیزوفرنی

نقش خانواده در بیماری اسکیزوفرنی

اهمیت و نقش خانواده در بیماری اسکیزوفرنی به حدی زیاد است که واژه‌ای تحت عنوان «خانواده‌های اسکیزوفرنیک» شکل گرفته است. […]