روانشناسی

اسفند ۲۶, ۱۳۹۹
ویژگی‌های اساسی روان پریشی

ویژگی‌های اساسی روان پریشی

در روان پریشی فرد توانایی تشخیص واقعیت از خیال را ندارد، ارتباطش با واقعیت قطع می‌شود و به دنیای تخیلی […]
فروردین ۷, ۱۴۰۰
اسکیزوفرنی یا روان‌گسیختگی

اسکیزوفرنی یا روان‌گسیختگی

اسکیزوفرنی یا روان‌گسیختگی نوعی اختلال روانی است که در آن شناخت، هیجان، ادراک و رفتار فرد به شدت دچار آشفتگی […]
فروردین ۷, ۱۴۰۰
نشانه‌های اصلی بیماری اسکیزوفرنی

نشانه‌های اصلی بیماری اسکیزوفرنی

اختلال در ادراک مثل انواع توهم، آشفتگی در محتوا، شکل و جریان فکر، انواع هذیان‌ها، اختلال در تکلم و گفتار […]
فروردین ۱۰, ۱۴۰۰
تشخیص بیماری اسکیزوفرنی

تشخیص بیماری اسکیزوفرنی

بیماری اسکیزوفرنی فقط از طریق شرح حال روان‌پزشکی و معاینه وضعیت روانی قابل تشخیص است و هیچ‌گونه روش بررسی آزمایشگاهی […]