روانشناسی

بهمن ۲۶, ۱۳۹۹
حرفهای منفی دیگران

حرفهای منفی دیگران

هرگز اجازه ندهید حرفهای منفی دیگران سرنوشت شما را محدود کند. جنگ واقعی درون ذهن شماست. اگر شما در ذهنتان […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۹
برچسب به واقعیت تبدیل میشود

برچسب به واقعیت تبدیل میشود

به هر برچسبی که اجازه دهید در ذهن شما حک شود، همان برچسب به واقعیت تبدیل میشود . شما به […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۹
اقدام به نوسازی ذهنتان کنید

اقدام به نوسازی ذهنتان کنید

تحول زمانی رخ میدهد که اقدام به نوسازی ذهنتان کنید. رابرت با ناپدری بزرگ شده بود که همیشه او را […]
اسفند ۳, ۱۳۹۹
خلق شده‌اید برای اوج گرفتن.

خلق شده‌اید برای اوج گرفتن

شما وظیفه تان را انجام دهید و از شر آن افکار خود سرزنشگر خلاص شوید. از شر چیزهایی که دیگران […]