روابط عاطفی و ازدواج

تیر 4, 1399
رضایت در عین نارضایتی

رضایت در عین نارضایتی

رضایت در عین نارضایتی . نارضایتی از ویژگی‌های انسان است حتی اگر در اوج باشد. نارضایتی از زندگی مشترک موضوع […]
تیر 5, 1399
یک رابطه عاطفی خوب می‌خواهم

یک رابطه عاطفی خوب می‌خواهم

اینکه ما بتوانیم با فردی دیگر رابطه عاطفی سالمی برقرار کنیم بسیار مهم‌تر از صرف برقراری ارتباط است. بسیاری از […]
مرداد 2, 1399
سن ازدواج عامل مهمی است

سن ازدواج عامل مهمی است

سن ازدواج عامل مهمی است که می‌تواند رضایت از زندگی مشترک را تحت تاثیر قرار دهد هر چند این عامل […]
مرداد 4, 1399
اشتباهات رایج در دوره آشنایی

اشتباهات رایج در دوره آشنایی

آشنایی مقدمه ازدواج است و به همین دلیل خیلی از مشاوران ازدواج معتقدند که اهمیت این دوره حتی بیشتر از […]