مشاوره تحصیلی ، شغلی

تیر ۱۱, ۱۳۹۹
اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری

اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری

شما هرگز تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری را ندارید. زیرا اگر اطلاعات کامل داشتید نیازی به تصمیم گیری نبود […]
تیر ۱۳, ۱۳۹۹
مسیر انتخاب رشته

مسیر انتخاب رشته

هر فردی که وارد دانشگاه می‌شود باید از مسیر انتخاب رشته بگذرد. ساختار کنکور با تمام نواقصش دهه‌هاست که در […]
تیر ۱۴, ۱۳۹۹
آیا حتما باید وارد دانشگاه شویم؟

آیا حتما باید وارد دانشگاه شویم؟

هر سال حدود یک میلیون نفر سعی می‌کنند از طریق کنکور وارد دانشگاه‌ها شوند. به نظر می‌رسد پیش‌فرض عموم این […]
تیر ۱۵, ۱۳۹۹
دانشگاه یک جامعه است

دانشگاه یک جامعه است

تنها فایده دانشگاه، آماده شدن برای یک شغل نیست. دانشگاه می‌تواند برای شما کارکردهای بسیار داشته باشد. دانشگاه یک جامعه […]