مشاوره تحصیلی ، شغلی

تیر 11, 1399
اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری

اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری

شما هرگز تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری را ندارید. زیرا اگر اطلاعات کامل داشتید نیازی به تصمیم گیری نبود […]
تیر 13, 1399
مسیر انتخاب رشته

مسیر انتخاب رشته

هر فردی که وارد دانشگاه می‌شود باید از مسیر انتخاب رشته بگذرد. ساختار کنکور با تمام نواقصش دهه‌هاست که در […]
تیر 14, 1399
آیا حتما باید وارد دانشگاه شویم؟

آیا حتما باید وارد دانشگاه شویم؟

هر سال حدود یک میلیون نفر سعی می‌کنند از طریق کنکور وارد دانشگاه‌ها شوند. به نظر می‌رسد پیش‌فرض عموم این […]
تیر 15, 1399
دانشگاه یک جامعه است

دانشگاه یک جامعه است

تنها فایده دانشگاه، آماده شدن برای یک شغل نیست. دانشگاه می‌تواند برای شما کارکردهای بسیار داشته باشد. دانشگاه یک جامعه […]