روانشناسی کودک و نوجوان

آذر 14, 1398
کودک و نوجوان

کودک و نوجوان

تاثیرات شیوه‌های انضباطی کودک و نوجوان پیچیده‌اند. این تاثیرات بدون در نظرگرفتن ویژگی‌های رفتاری کلی والدین و کودکان و استرس […]
تیر 1, 1399
ارتباط نوجوان با والدین

ارتباط نوجوان با والدین

مسئله ارتباط نوجوان با خانواده، جنبه مهمی از موضوع رشد نوجوان محسوب می شود و در ارتباط نوجوان با والدین […]
تیر 2, 1399
ناهماهنگی ميان والدين و فرزندان

ناهماهنگی میان والدین و فرزندان

ناهماهنگی میان والدین و فرزندان بزرگترین مشکل در روابط انسـان هـاست . مشکل عمده ما این است که از مهارت […]
تیر 15, 1399
دانشگاه یک جامعه است

دانشگاه یک جامعه است

تنها فایده دانشگاه، آماده شدن برای یک شغل نیست. دانشگاه می‌تواند برای شما کارکردهای بسیار داشته باشد. دانشگاه یک جامعه […]