روانشناسی کودک و نوجوان

تیر ۱, ۱۳۹۹
ارتباط نوجوان با والدین

ارتباط نوجوان با والدین

مسئله ارتباط نوجوان با خانواده، جنبه مهمی از موضوع رشد نوجوان محسوب می شود و در ارتباط نوجوان با والدین […]
تیر ۲, ۱۳۹۹
ناهماهنگی ميان والدين و فرزندان

ناهماهنگی میان والدین و فرزندان

ناهماهنگی میان والدین و فرزندان بزرگترین مشکل در روابط انسـان هـاست . مشکل عمده ما این است که از مهارت […]
تیر ۱۵, ۱۳۹۹
دانشگاه یک جامعه است

دانشگاه یک جامعه است

تنها فایده دانشگاه، آماده شدن برای یک شغل نیست. دانشگاه می‌تواند برای شما کارکردهای بسیار داشته باشد. دانشگاه یک جامعه […]
مرداد ۶, ۱۳۹۹
قوانین اهمیت زیادی دارند

قوانین اهمیت زیادی دارند

زمانی که خردسال بودیم، اغلب از تمام قوانینی که پدر و مادرمان وضع کرده بودند سرپیچی می‌کردیم، چرا که دوراندیشی […]