روانشناسی کودک و نوجوان

آذر ۱۴, ۱۳۹۸
کودک و نوجوان

کودک و نوجوان

تاثیرات شیوه‌های انضباطی کودک و نوجوان پیچیده‌اند. این تاثیرات بدون در نظرگرفتن ویژگی‌های رفتاری کلی والدین و کودکان و استرس […]
تیر ۱, ۱۳۹۹
ارتباط نوجوان با والدین

ارتباط نوجوان با والدین

مسئله ارتباط نوجوان با خانواده، جنبه مهمی از موضوع رشد نوجوان محسوب می شود و در ارتباط نوجوان با والدین […]
تیر ۲, ۱۳۹۹
ناهماهنگی ميان والدين و فرزندان

ناهماهنگی میان والدین و فرزندان

ناهماهنگی میان والدین و فرزندان بزرگترین مشکل در روابط انسـان هـاست . مشکل عمده ما این است که از مهارت […]
تیر ۱۵, ۱۳۹۹
دانشگاه یک جامعه است

دانشگاه یک جامعه است

تنها فایده دانشگاه، آماده شدن برای یک شغل نیست. دانشگاه می‌تواند برای شما کارکردهای بسیار داشته باشد. دانشگاه یک جامعه […]