چگونه در زندگی موفق شویم؟

چگونه در زندگی موفق شویم؟ مهارت های زندگی یعنی داشتن توانایی لازم برای اقدام و عمل موثر در شرایط متغیر زندگی. این مهارت ها مجموعه ای از توانایی ها هستند که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را برای انسان فراهم می آورند. با آموزش مهارت های زندگی می توانیم در عرصه های مختلف زندگی به خوبی عمل کرده و موفق شویم.

چگونه در زندگی موفق شویم؟

خودتون رو به خاطر افراد بی فایده ای که لایق داشتن هیچ جایگاهی در زندگی تون نیستند، دچار استرس نکنید. هیچوقت احساساتتون رو، بیش از حد صرف چیزی نکنید. چون در غیر این صورت صدمه خواهید دید. یاد بگیرید بدون نگرانی زندگی کنید. چون خدا در همه حال هواتون رو خواهد داشت. اعتماد کنید و ایمان داشته باشید.

انواع مهارت های زندگی 

 • مهارت ذهنی
 • مهارت فناوری
 • مهارت زمان
 • مهارت تصمیم گیری
 • مهارت انعطاف پذیری
 • مهارت پذیرش انتقاد سازنده
 • مهارت اجتماعی
 • مهارت مشارکت کردن
پنج مهارت لازم برای زندگی

پنج مهارت هست که یاد گرفتن شان به زندگی بهتر کمک میکند؛ مهارتهایی که هم سخت و هم آسانند و همین تضاد عجیب شان است که گاهی خیلی از ما را دچار چالشی سخت برای آموختن شان میکند:

 1. سکوت واژه ای که هزاران قصه پشت خودش دارد. شاید باورش سخت باشد اما سکوت و خودداری وقت خشم؛ سکوت  درباره چیزهایی که نمیدانیم واقعا مهارت بزرگی است که آموختنش حتما بر دانایی تان می افزاید .
 2. هوش هیجانی کمک تان میکند زندگی عاطفی، اجتماعی و کاری بسیار بهتری داشته باشید .
 3. مدیریت زمان و بهترین استفاده از لحظات زندگی
 4. مهارت خوب گوش دادن؛ بسیاری وقتها فقط فکر میکنیم شنونده خوبی هستیم. در واقع اغلب مشغول فکر کردن به چیزی هستیم که خودمان میخواهیم بگوییم.
 5. قدرت «نه گفتن» مهارت مهمی است که بار زیادی از استرس و فشار تان را کم خواهد کرد.
اصولی که باید در زندگی به صورت پیوسته مد نظر قرار داد:
 •  گذشته قابل عوض شدن نیست.
 •  نظرات دیگران نمی تواند لزوما آن چیزی که واقعا هستید رو نشان بدهد.
 •  راه و مسیر هر کس متفاوت است.
 •  همه چیز با گذشت زمان بهتر میشود.
 •  قضاوت شماست که شخصیت شما رو تعریف میکند.
 •  فکر کردن زیاد به هرچیزى باعث ناراحتى و افسردگی میشود.
 •  شادى همیشه وجود دارد.
 • فکر هاى مثبت موقعیت هاى مثبت را ایجاد میکند.
 •  مهربان بودن رایگان است.
 •  تنها زمانى می بازید که بی خیال شوید.