چگونه تصمیمات درست بگیریم؟

چگونه تصمیمات درست بگیریم؟ برای اینکه بتوانید تصمیمات درست و بدون تزلزل و تردیدی بگیرید باید تمرین کنید. یک تمرین کوچک، تمرکز بر روی انتخاب های ساده تر مانند لباس پوشیدن، غذا خوردن و خرید کردن است. تلاش کنید در چنین مواردی در حالی که محاسن و معایب گزینه های مختلف را در نظرتان مرور می کنید، تردیدهایتان را کم کرده و سرعت تصمیم گیری تان را افزایش دهید. گاهی لازم است از فرد دیگری برای تصمیم گرفتن مشورت بگیرید.

در هر انتخابی این شش سؤال را از خودتان بپرسید تا مسئله ای که قرار است برایش تصمیم بگیرید برایتان واضح تر شود:

چگونه تصمیمات درست بگیریم؟

  1. « چرا میخواهم این کار را انجام بدهم؟»  این گونه، انگیزه اصلی از آن کار برایتان شفاف تر خواهد شد.
  2. « چه گزینه هایی برای انتخاب دارم؟»سعی کنید به همهٔ گزینه ها فکر کنید و گزینه های پیشنهادی دیگران را هم در نظر بگیرید. اگر قرار است تصمیم مهمی بگیرید، گزینه های مختلف را می توانید یادداشت کنید تا بتوانید تصمیم درست تری بگیرید.
  3. « کدام گزینه ها هدف اصلی ام را کامل تر محقق می سازد؟» ممکن است برخی از گزینه ها شما را به بخشی از اهداف برساند و همه اهداف شما را به طور کامل محقق نکند.
  4. « کدام یک از گزینه های انتخابی با شرایط من دست یافتنی تر است؟» بعضی از گزینه ها با اینکه شما را به هدف می رساند اما امکان تحقق آن با توجه به شرایط شما وجود ندارد.
  5. «چه نتایج و عوارض دیگری با انتخاب این گزینه پیش خواهد آمد؟» انتخاب یک گزینه غیر از هدفی که ما دنبال می کنیم، می تواند نتایج یا حتی عوارض دیگری برای ما یا دیگران داشته باشد. در انتخاب گزینهٔ نهایی باید گزینه ای انتخاب شود که کمترین عوارض را داشته باشد.
  6. « انتخاب این گزینه در آینده چه عواقبی خواهد داشت؟ » معمولاً جوانان در حال، زندگی می کنند و کمتر به آینده توجه دارند. برخی از انتخاب ها می تواند مسیر زندگی شما را تغییر دهد. دوراندیش باشید و فقط به نتایج کوتاه مدت توجه نکنید، بلکه ببینید این تصمیم ممکن است چه عواقبی در آینده برایتان به وجود بیاورد.

بهترین را انتخاب کنید.

در تصمیم گیری همیشه به یک گزینهٔ خوب و یک گزینهٔ بد نخواهید رسید. بلکه باید از بین مزایا و معایب انتخاب های مختلف، آنچه را بهتر است انتخاب کنید. کسی که یک گزینه را کاملاً درست و سایر گزینه ها را کاملاً غلط می بیند، در مهارت تصمیم گیری ضعیف است. عاقل کسی نیست که تنها بتواند خوب را از بد تشخیص دهد. عاقل کسی است که از میان خوب و خوب تر، و بین بد و بدتر، بهترین را انتخاب کند.

تکانشی عمل نکنید

تکانشی بودن یعنی اینکه شما در اثر کوچک ترین حادثه ای بدون فکر و بر اساس احساسات خود عمل کنید. مثلاً با یک درگیری کوچک و در پی یک عصبانیت تصمیم بگیرید روابطتان را با دوست خود یا یکی از بستگان قطع کنید. این یعنی نتوانسته اید، بین احساسات و عقلانیت تعادل برقرار کنید. وقتی تحت تأثیر هیجانات شدیدی هستید تصمیم گیری نکنید و آن را به تأخیر بیندازید.

خیلی وقت ها که تصمیم هایی می گیرید و فکر می کنید صحیح است، به خاطر عادت ها، اخلاق یا فکرهای غلطی است که دارید. بنابراین اگر دیدید افراد مختلفی تصمیم تان را اشتباه می دانند، بهتر است روی آن پافشاری نکنید و نظر فرد مطمئنی را جویا شوید.