نشانه های پختگی عقلی

اگر احساس می کنید که آمادۀ ازدواج نیستید، فکر می کنید دلیل آن چیست؟ گاهی تشخیص رفتار پخته سخت است، در این مواقع بهتر است افراد پخته ای را در اطراف خود پیدا کنید و در گفتار و رفتار آنها دقیق شوید. در ادامه برخی از نشانه های پختگی عقلی بیان می شود.

وقتی به حداقل هایی از رشد عقلی، عاطفی و اجتماعی برسید، می توان گفت شما به بلوغ یا پختگی رسیده اید و صلاحیت و توانمندی شروع یک زندگی مشترک را دارید. این پختگی ها در طول زمان متناسب با مراحل بعدی زندگی بیشتر می شود.

نشانه های پختگی عقلی

عقل را نباید معادل هوش، حافظه، زرنگی، زدوبند، مدرک تحصیلی و رتبهٔ علمی دانست. عقل، توانایی تشخیص مسیر درست زندگی از راه های غلط و تشخیص خوب از بد است. افرادی وجود دارند که هوش و استعداد زیاد دارند و همیشه معدل درسی آنها بالاست، اما در برخورد با مسائل و مشکلات زندگی رفتارهای کودکانه و خودسرانه از خود نشان می دهند.

اگر بتوانید در برخورد با مشکلات زندگی و در مواجهه با دیگران، مسئولیت پذیر باشید و بدون اظهار عجز، وظیفهٔ خودتان را به خوبی تشخیص دهید و تصمیم و رفتار متناسبی بروز دهید، در واقع شما به پختگی عقلی رسیده اید.

برخی مواقع با اینکه می دانیم کاری درست نیست، ولی چو ن به دنبال میل، لذت و راحتی خودمان هستیم، از راه حق دوری می کنیم؛ در حالی که انسان عاقل حق گراست و مطابق حق عمل می کند. منظور از حق، سخن و رفتار مطابق با واقعیت، عقل، شرع و فطرت است. این سخن امام حسین را به خاطر داشته باشید که «  عقل جز با پیروی از حق کامل نمی شود.» یکی از راه های تشخیص حق پیروی از شخصی است که مطمئن هستید او در مسیر حق قرار دارد. افراد حق گرا از افرادی که در مسیر درست هستند الگوبرداری می کنند.

شاخص های پختگی عقلی

پختگی عقلی شاخص ها و نشانه هایی دارد که با مطالعه و تمرین در موضوعات مختلف زندگی می توان آنها را تقویت کرد:

  • مسئولیت پذیری
  • قدرت تصمیم گیری
  • حق گرایی
  • اهل مشورت بودن
  • پندپذیری
  • انتقادپذیری
  • سنجیدگی در کلام و رفتار