نحوه‌ی گفتگو و اصول آن چیست؟

نحوه‌ی گفتگو و اصول آن چیست؟ گفتگو عبارت است از انتقال یک پیام (کلامی و غیرکلامی) از فردی (گوینده) به فرد دیگر (شنونده) که نقش گوینده و شنونده در یک گفتگو می تواند تغییر کند. گفتگو دارای اصولی است که مدنظر قرار دادن آنها می تواند بسیار مفید باشد.

اصول گفتگو چیست؟

۱. هیچ کس نمی‌تواند گفتگو نکند، گفتگو نکردن نیز نوعی گفتگو است.
۲. پیام فرستاده شده اغلب پیامی نیست که دریافت می‌شود.
۳. در ناکار آمدی گفتگو هر دو طرف مقصرند.
۴. بخش عمده پیام ها، غیرکلامی اند (بسیاری از معانی در یک تبادل بین فردی به صورت غیرکلامی مخابره می‌شوند).

نحوه‌ی گفتگو و اصول آن چیست؟

۱ – هیچ کس نمی تواند گفتگو نکند، گفتگو نکردن نیز نوعی گفتگو است.

در واقع گفتگو نکردن امکان پذیر نیست، هنگامی که شما از گفتگو امتناع می ورزید باز در حال ارسال پیامی (گفتگو) هستید. مثلاً این که اعتراضی دارید، یا خسته هستید و نمی خواهید گفتگو کنید . در هر صورت طرف مقابل نیز از سکوت شما پیامی می گیرد و متناسب با آن واکنش نشان می دهد، پس در گفتگو نکردن نیز پیام هایی ردوبدل می شود و نمی توان گفتگو نکرد.

۲ – پیام فرستاده شده اغلب پیامی نیست که دریافت می شود.

گفتگوی صحیح هم به ارسال ماهرانه و هم دریافت ماهرانه پیام ها بستگی دارد . باور کنید تضمینی نیست که پیامهای واضح شما، همان طور که می‌خواسته اید، درک شوند. در ارسال و دریافت پیام ۴ حالت را میتوان قایل شد:

  •  پیامی که می خواهیم منتقل کنیم.
  •  پیامی که واقعا منتقل می‌کنیم (پیام اصلی).
  • پیامی که تصور می کنیم منتقل کرده ایم.
  •  پیامی که فرد مقابل دریافت می‎کند.

تنها روشی که می توانید بفهمید پیامی را که فرستاده اید، درست دریافت شده، پرسیدن آن پیام از فرد مقابل است و در این میان شما نیز مسئول هرچه شفاف تر فرستادن پیام هستید.

۳ – در ناکارآمدی گفتگو هر دو طرف مقصرند.

هنگامی که اختلاف نظر و تعارض بالا می گیرد، تمایل طبیعی برای سرزنش طرف مقابل و نادیده گرفتن یا به حداقل رساندن مسئولیت خود برای ایجاد و حفظ تعارض وجود دارد. این الگو معمولاً به جای زاینده بودن، مخر ب است.  مدل سیستم های خانواده، آن چه را که رخ داده و چگونگی رهایی از این موقعیت را بهتر تبیین می کند. این مدل که علیت حلقوی نامیده می شود، معتقد است، پیامی را که یک فرد می فرستد، باعث تغییر و پاسخ در فرد دیگر می شود. آن پاسخ ، پاسخ جدیدی را در فرد اول ایجاد می کند و به همین روال پیش می رود، تا بالاخره تعارض بالا می گیرد . پاسخ های زن و شوهر به پاسخهای یکدیگر، آنها را در تله علیت حلقوی به دام می‌اندازد.

بهترین راه رهایی از این موقعیت، این است که هر همسر رفتار خویش را تنها واکنش به فرد مقابل در نظر نگیرد، بلکه آن را عامل تعیین کننده ای در پاسخ همسرش بداند که با تغییر آن می شود در پاسخ همسر نیز تغییر ایجاد کرد.

۴ بخش عمده پیامها غیر کلامی هستند.

در گفتگو با دیگران ، توجه نزدیک به پیام های غیرکلامی ، مهم است . در حقیقت ، برخی پژوهشگران برآورد می کنند، حدود ۶۵ % از همه گفتگوهای چهره به چهره غیرکلامی اند. گفتگوی کلامی شامل هم عبارات بیانی و هم نوشتاری است . گفتگوی بیانی، دارای جنبه های فرا زبانی متعددی است؛ تن صدا ، بلندی آن ، سرعت کلام ، ریتم کلام ، لحن بیان ، مکث ها و نظیر آن.
گفتگوی نوشتاری نیز، شامل جنبه های فرا زبانی است مثل؛ نقطه ها که نشانه پایان جمله یا ویرگول که نشانه مکث است. جنبه های غیرکلامی نوشتار عبارتند از: سبک نوشتار، نوع دست خط، پرینت، تایپ، شلختگی، نظم و ترتیب و وسیله نوشتاری (کاغذ باطله، خودکار،…).