مشاوره خانواده

مشاوره خانواده

Couple talking about problems with psychologist vector illustration. Counseling, psychotherapy, consultation. Family therapy. Can be used for webpages, presentations, posters

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است. اما خانواده بزرگترین واحد آموزش موثر از دیدگاه ملت ها و جوامع و دولت ها و سازمان ملل است.به همین دلیل، روزی در سال به نام روز خانواده نامگذاری شده است. خانواده منبع تغییرات فردی و اجتماعی و رشد ارزش های انسانی است. خانواده ها به عنوان یک واحد یا نهادهای جهانی دارای وظایف و مسئولیت های متداول در جوامع مختلف هستند.
عملکرد مطلوب در خانواده باعث می شود تا روابط عاطفی، روحی و حتی اقتصادی و اجتماعی در بهترین حالت ممکن صورت گیرد. بالا بردن سطح بهره وری و لذت بردن از توانایی ها و پتانسیل های مختلف افراد بستگی به توجه ویژه ای از مؤسسه خانواده دارد. امروزه سرمایه گذاری و توجه بیشتر به خانواده ها بیشتر از هر زمان دیگری است.
حتی دولت ها با توجه به توسعه و کیفیت خانواده، با توجه به امتیازات، امکانات رفاهی، آموزش و مشاوره، و به طور کلی سلامت خانواده را مورد توجه قرار داده اند.آنها سعی می کنند که یک خانواده با کیفیت بالاتر داشته باشند.قطعا بالا بردن کیفیت خانواده تاثیر مستقیمی بر آموزش نسل های آینده جامعه خواهد داشت.
خانواده های امروز به علت تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره در بحران هستند.
روابط خانوادگی، روابط والدین، رشد جمعیت، نقش اجتماعی و سیاسی در خانواده و غیره منجر به بحران در خانواده شده است.
همزیستی، ازدواج، روابط بین زنان و مردان، روابط والدین و فرزندان، و همچنین میزان وابستگی به خانواده های امروز، دشوار شده است و هر یک از مناطق فوق الذکر نیاز به اصلاح، مشاوره و برخورد مناسب دارد.
مشاوره خانواده میتواند در تمامی شرایط اعم از لحظات پر تنش، اعصبانیت های به وجود آمده و متداول، غم و اندوه حاصل از اتفاقی خاص و بسیاری دیگر از شرایط کمک رسان شما باشد.
 همچنین میتواند به درک متقابل اعضا از یکدیگر راهنما باشید تا در نهایت خانواده به بهترین شکل ممکن به تعامل برسند.