ضربات عاطفی

گاهی بعضی از افراد در روابط خانوادگی، دوستانه، یا حتی در رابطه با معلم شان، به نحوی دچار ضربات عاطفی می شوند که دیگر حوصلهٔ درگیری عاطفی جدیدی را ندارند.

ضربات عاطفی

این ضربات ضربات عاطفی عاطفی معمولاً بعد از یک علاقهٔ عمیق با فرد دیگری رخ می دهد، یعنی یک رابطهٔ صمیمی که فرد در آن عواطف سرشار خود را به طرف مقابل ابراز کرده ولی انتظاراتش برآورده نشده یا اگر هم شده دوام نیافته است.

ضربات عاطفی از چند مورد از ناپختگی های عاطفی ناشی می شود:
 • کسی که در ابراز عواطف افراط می کند و دیگران را از خود خسته می کند، باید انتظار راند ه شدن را داشته باشد.
 • رفتار های بچگانه ای مثل قهر، کینه، رقابت و انحصارطلبی در دوستی ، باعث از دست دادن دوستان و اطرافیان می شود.
 • ابراز عواطف در جایی که شایسته نیست، ضربات عاطفی را به دنبال خواهد داشت.
 • کسی که به ابراز عواطف مشکوک دیگری پاسخ دهد باید انتظار ضربات عاطفی از طرف او را نیز داشته باشد.

یکی از دلایل این ضربات عاطفی آن است که چیزی را که فرد باید با ازدواج به دنبال آن باشد از طریقی غیر ازدواج دنبال کرده است. اگر به مطالب بالا توجه نشود، ادامهٔ این مسیر، رمقی برای نشاط و عواطف انسان باقی نمی گذارد.

علامت های زیر نشان می دهد که شما ظاهراً آمادهٔ ازدواج نشده اید:
 1.  از ازدوا ج کردن وحشت دارید. در این صورت لازم است ابتدا ریشهٔ وحشت را شناسایی و آن را بر طرف نمایید.
 2.  به خاطر احساس گناه، ترس یا خشنود کردن یک نفر دیگر می خواهید ازدواج کنید. ممکن است به خاطر فرار از احساس گناه یا اینکه نمی خواهید احساسات یک نفر دیگر را جریحه دار کنید یا زیر قولتان بزنید، تن به ازدواج بدهید؛ بدانید که ازدوا ج کردن به منظور راضی و خشنودکردن هرکس دیگری غیر از خودتان کاری کاملا غیرعاقلانه و نادرست است « ازدواج ترحمی ممنوع »! .
 3.  تعهّدات ازدواج و زندگی مشترک را قبول ندارید اگر خواهان زندگی مشترک بدون اصول و تعهّدات هستید، قبل از هرگونه اقدامی حتماً در این مورد با طرف مقابلتان مفصّلاً صحبت کرده و همهٔ عقایدتان را بیان کنید.
 4.  صرفاً می خواهید ازدواج را تجربه کنید. بعضی با دیدن زوج های جوان هوس ازدواج می کنند. در صورتی که ابتدا باید شناختی از ازدواج و معیارهای آن و مسئولیت هایش پیدا کنند، سپس با آگاهی و آمادگی لازم وارد ازدواج شوند.
 5. تفاوت عشق را با یک احساس زودگذر نمی دانید.
 6. با نشانه های بلوغ فکری، عاطفی و اجتماعی هنوز آشنا نشده اید.
 7. فکر می کنید که طلاق چیز بدی نیست. اگر با این نگرش می خواهید ازدواج کنید که« اگر اوضاع خوب نبود، مسئله ای نیست؛ طلاق می گیریم ».  این اصلاً علامت خوبی نیست. یعنی شما هنوز برای متعهد شدن و قبول مسئولیت آماده نیستید.