شیوع افسردگی زنان و مردان

ممکن است تفاوتی در شیوع افسردگی زنان و مردان وجود نداشته باشد. محققان این ایده را مطرح کردند که ممکن است دلیل، این باشد که زنان بیشتر از مردان به دنبال کمک باشند یا علائم خود را متفاوت گزارش کنند، که منجر به تشخیص افسردگی زنان بیشتر از مردان می شود.

شیوع افسردگی زنان و مردان

برخی تحقیقات نشان می دهند که مردان نه تنها ممکن است افسردگی را متفاوت از زنان تجربه کنند، بلکه افسردگی در بین مردان نیز ممکن است از نظرها پنهان مانده و تشخیص داده نشده باشد. مردان بیشتر به سمت علائمی مانند تحریک پذیری، اختلالات خواب، عصبانیت و سوء مصرف مواد گرایش دارند. همچنین این احتمال وجود دارد که آن ها افسردگی خود را بیشتر به شکل استرس توصیف کنند تا احساس غم و اندوه. بنابراین، مطالعات بیشتر و دقیق تری در این خصوص باید انجام گیرد.

چرا افسردگی مردان متفاوت است ؟

آگاهی از طرز پرورش و رفتار مردها در جامعه، در تشخیص و مداوای افسردگی شان اهمیت به سزایی دارد. پریشان حالی آنها اغلب از انتظارات فرهنگی شان سرچشمه میگیرد. همه می پندارند که مردان کامیاب اند. آنها باید جلوی هیجانات خود را بگیرند و تحت نظر باشند. این گونه فرهنگ قادر است برخی از علائم واقعی افسردگی را پنهان ساخته و در عوض پرخاشگری و خشم را پیشه کنند. افزون بر این، معمولاً برای مردها، از عهده ی افسردگی برآمدن، طاقت فرساست.

آنها ترجیح میدهند که با علائمی از این دست، مردانه برخورد کنند. این نگرش، هنوز بر بسیاری از نهادهای مرد سالار نظیر ارتش و ورزش حکم فرماست. در محیط های ارتشی و ورزشی به مردها می آموزند که سختی و پایداری به مفهوم برتافتن و کنار آمدن با درد جسمی بوده و تسلیم پریشانی عاطفی شدن، جزء محرمات است. مردها به جای یاری جویی که به زعم آنان، نمایانگر ضعف و زبونی است، بیشتر به خودکشی روی می آورند تا به این خیال خام بر افسردگی چیره شوند.

علایم مشترک افسردگی زنان و مردان

مهمترین علایم افسردگی که باید حداقل دو هفته ادامه داشته باشد تا نشانه ابتلا به این اختلال باشد و بین زن و مرد مشترک است، عبارتند از: خلق افسرده، از دست دادن علاقه، افراط و تفریط در خواب و خوردن و میل به خودکشی در نوع شدید آن. پس اینکه ما ناراحت، غمگین یا بی انگیزه هستیم، الزاماً به معنای افسرده بودن نیست بلکه باید علایم یاد شده به انضمام افت جدی کارکرد روزانه در زندگی فرد رخ داده باشد.

علائم افسردگی در زنان و مردان
 •  احساسات غیر قابل کنترل
 •  فکر کردن به مرگ
 •  احساس ناامیدی بیش از حد
 •  تنها شدن
 •  عدم اعتماد به تواناییهای خود
 •  بی تفاوتی نسبت به علایق
 •  نداشتن انرژی
 •  پر خوری یا کم خوری
 •  احساس پوچی و بی هدف بودن
 •  احساس شکست و بازنده بودن
 •  گریه بیش از حد
 •  بی قراری
 • اختلال در تفکر و تمرکز
 •  اضطراب بیش از حد
 •  ناتوانی در تصمیم گیری
 •  خستگی و کندی در رفتارهای فیزیکی و ذهنی
 •  سوء مصرف مواد مخدر
 •  از دست دادن هیجان و کمبود انرژی
 • کناره گیری و انزوا
 • نارضایتی
 • ناتوانی یا بی علاقه شدن به مسائل جنسی
 • پر خوابی یا کم خوابی