شغل هایی که با شخصیت تان سازگار هستند

انتخاب شغل هایی که با شخصیت تان سازگار هستند ، موفقیت بیشتری را به دنبال دارد . هر فردی که به مرحله انتخاب شغل می رسد، ترجیحات شغلی خاصی برای وی موضوعیت می یابد.

گاهی اصرار و تاکید فرد در یافتن یک نوع شغل خاص آن  قدر ادامه می یابد که حتی به بیکاری او منجر می شود. مسئله ای که بسیاری از مواقع به آن بی توجهی می شود، تناسب شخصیت فرد شاغل با شغل اوست.

شغل هایی که با شخصیت تان سازگار هستند

لزوما کار کارمندی و استخدامی برای همه تیپ های شخصیتی مناسب نیست، حتی اگر شخص علاقه مند به دریافت حقوق ثابت باشد یا علاقه مند به کار در یک محیط آرام و به دور  از ارباب رجوع، اما شخصیتی برون گرا و پر هیاهو داشته باشد این کار برایش، آزاردهنده خواهد بود.

  افزایش رضایت شغلی

فرض کنید شخصی دارای توان جسمانی بالا، روحیه پرخاشگرانه و مهارت های فنی و عملی است. اگر بخواهید از بین دو شغل مکانیکی و پژوهشگری یکی را برای او انتخاب کنید، انتخاب شما چیست؟ احتمالا پاسخ خواهید داد مکانیکی برای او مناسب تر خواهد بود و رضایتمندی بیشتری خواهد داشت که درست است. اگر شخصیت افراد و نوع شغل آن ها بیشترین تناسب را با هم داشته باشد، احتمالا رضایت مندی بیشتری را به همراه خواهد داشت و متضمن موفقیت فرد شاغل در کارش خواهد بود.

 کاهش فرسودگی شغلی

یکی از راه های کاهش فرسودگی شغلی، پذیرش شغلی است که شرایط و الزامات آن با خصایص شخصیتی فرد بیشترین سنخیت را داشته باشد. به عنوان مثال یک شخص برون گرا و مایل به ارتباطات گسترده، در شغل فروشندگی که با مردم در تعامل است، فرسودگی شغلی کمتری نسبت به شغل بایگانی که با مدارک و پرونده ها سروکار دارد، خواهد داشت.

افزایش موفقیت شغلی

شاید شما هم با این موضوع مواجه شده باشید که شخصی با همه توانمندی های مطلوب، هوش مناسب و تخصص کافی، به موفقیتی که شایسته اوست، دست نمی یابد. داشتن خصوصیات شخصیتی معین و لازم برای یک شغل، از عوامل زمینه ساز موفقیت در آن شغل خواهد بود.