سکس تراپی

سکس تراپی

Couple sitting in family psychologist office vector illustration. Mental therapy, psychotherapist, counseling. Family therapy. Can be used for webpages, slides and leaflets

اختلالات جنسی به نوعی از فعالیت های جنسی گفته میشود که از آسیب های جنسی نشأت میگیرند. در واقع فردی که دچار اختلال جنسی است نمیتواند به طرز صحیح و سالمی از رابطه جنسی خود لذت ببرد. این فرد حتما باید در حالتی از اختلال خود که ناشی از آسیب بوده و این آسیب در روح و روان او جای گرفته و اثرات مخرب این آسیب های روانی در اختلالات جنسی بروز پیدا کرده، رفتار های جنسی خود را ابراز کند.
درمان سرد مزاجی مردان و زنان یکی از حیاتی ترین عوامل حفظ رابطه عاشقانه پس از ازدواج است. اما بر خلاف باور عموم درمان سرد مزاجی در مردان یا زنان، مربوط به مهارت های فیزیولوژیک نیستند بلکه بخش عمده ای از آن مرتبط با مهارت های ذهنی رابطه زناشویی می شود.
سکس تراپی رفع مشکلات، چالش ها و اختلالات جنسی در زندگی زناشویی و روابط زن و شوهر است، البته سکس تراپی فقط شامل حل این مشکلات نیست و آموزش های جنسی را هم در بر دارد.
افراد پس از مشاوره با سکس تراپ ها، می توانند با نشاط به زندگی جنسی خود ادامه دهند زیرا توانسته اند با جلسات مشاوره مشکلات خود را رفع نمایند و همچنین مهارت های لازم را در زمینه ی روابط کسب نموده اند و به راحتی می توانند از این غریزه ی خدادادی لذت ببرند..