راه قرار گرفتن در چرخه عشق

راه قرار گرفتن در چرخه عشق چیست؟ لازمه ی قرار گرفتن در چرخه ی عشق و محبت، انتقال احساس خوب به دیگران است. حال ممکن است این حس خوب در یک برخورد بسیار کوتاه یا طولانی مدت منتقل شود. وقتی ما با تمام وجود در حال تجربه ی احساس شادی، نشاط و سرزندگی هستیم، احساسات مثبت و خوشایندمان خواه ناخواه بر همه ی کسانی که در طی روز با آن ها برخورد می کنیم تاثیر مثبت می گذارد.

راه قرار گرفتن در چرخه عشق

ممکن است رویارویی ما با این افراد در برخوردی بسیار کوتاه در فروشگاه، اتوبوس، آسانسور و … اتفاق بیفتد. کوتاه بودن این ارتباط مهم نیست. مهم این است که احساسات خوب و توام با محبت ما تفاوتی مثبت در زندگی این افراد ایجاد کند. در این صورت تاثیرات ارزشمند عشق و محبت ارسالی خود به کائنات را در زندگی مان خواهیم دید.

فواید محبت کردن به دیگران 

در تحقیقی که بر روی سه گروه انجام شد، به گروه اول گفته شد کارهای محبت آمیز مثل شستن ظرفهای هم اتاقی ها، زدن چمن های حیاط همسایه یا کمک به مراکز خیریه را انجام دهند و از گروه دوم خواسته شد فقط در محیط های اجتماعی حضور پیدا کنند و با دیگران تعامل داشته باشند و گروه سوم فقط باید اتفاقات روزانه را یادداشت میکردند و هیچ دستورالعمل خاصی برای چگونگی برقراری ارتباط با دیگران به آنها داده نشده بود.

نتایج نشان داد در گروهی که به دیگران کمک کرده بودند، کاهش قابل توجهی در علاقه به تنهایی و دوری از اجتماع پیدا شده است. محققان نتیجه گرفتند انجام کارهای خوب ابزار ارزشمندی برای کمک به افراد مبتلا به ترس از اجتماع است و به راحتی میتوان اضطراب و ترس از ترد شدگی های احتمالی را از این طریق در آنها کاهش داد و کیفیت زندگی این افراد را بالا برد .این روش به ویژه در ابتدای کار بسیار خوب جواب میدهد، زیرا افراد دچار اختلال همان پاسخ خوب و مثبتی را که انتظار و نیاز دارند در مقابل کار خوبشان از دیگران دریافت میکنند.

علت محبت بیش از حد

 •  داشتن تصور اشتباه
 •  مهم بودن نظر اطرافیان
 •  خودداری کردن از خشونت
 •  تصور کامل بودن
 •  ترس از دست دادن
 •  علاقه بیش از اندازه
 •  داشتن نیازهای بی پاسخ
عواقب محبت بیش از اندازه
 • فراموش کردن محبت به خود
 • سوء استفاده کردن
 • معذب کردن دیگران
 •  تغییر کردن تفکر دیگران
 •  ایجاد کردن توقع