خود کامل‌ات را آزاد کن

درون هر کدام از ما یک فرد خوشبخت، کامیاب و پیروز وجود دارد. این فرد از اعتیاد و عادتهای بد مُبراست. این فرد، فردی با اعتماد به نفس، بی باک، با استعداد، خلاق، منضبط و حواس جمع است. خود کامل‌ات را آزاد کن . اینکه این فرد در درون شما وجود دارد، به این معنی نیست که خود به خود قرار است ظاهر شود. این فرد باید آزاد شود.

پل قدیس میگوید: «با نو کردن ذهن ات، دگرگون شو ».  در زبان اصلی، واژه ی «دگرگون شدن »به معنی « تغییر شکل دادن» است. واژه ی«دگردیسی» از اینجا گرفته میشود. همه ی ما میدانیم که کرم ابریشم چگونه با دگردیسی تبدیل به پروانه میشود. پل میگوید اگر افکارتان را در مسیر درست هدایت کنید و با افکار منفی و «نمیتوانم ها » زندگی نکنید و ذهنتان را با چیزی که خداوند در موردتان گفته است برنامه ریزی کنید، دگرگونی اتفاق میافتد. وقتی افکارتان بهتر شوند، زندگیتان بهتر خواهد شد.

خود کامل‌ات را آزاد کن

کرم ابریشم را در نظر بگیرید. حشره کوچک کرم مانندی که زندگی اش را به عنوان یکی از زشتترین موجودات آغاز میکند. ساده است، هیچ چیز خاصی در موردش وجود ندارد، اما خداوند مقدر کرده است که دچار دگرگونی شود. در یک مقطع زمانی، کرم به دور خود پیله میکشد و دگردیسی شروع به رخ دادن میکند. دگردیسی یک فرآیند است. کرم کم کم تغییر میکند تا اینکه یک روز شروع به بیرون کشیدن خود از پیله میکند.

یکی از پاهایش را بیرون می آورد، بعد یکی از بالهایش را. کمی بعد نیز سرش را بیرون میآورد. مدت زمان زیادی طول نمیکشد که کاملاً از پیله آزاد میشود. یکی از ساده ترین حشرات به یکی از زیباترین، رنگارنگ ترین و دلرباترین حشرات تبدیل میشود – یک پروانه. حال به جای اینکه مجبور باشد همیشه بر روی زمین بِلولد و بخزد، میتواند پرواز کند و به هر جایی دلش خواست برود.

افکار کرم گونه را دور بریز

در اصل، ما نیز همانند او، زندگی خود را مانند یک کرم شروع میکنیم. افکارمان بدون اینکه آموزش ببینیم، به طور طبیعی به سمت افکار منفی گرایش پیدا میکند. با خودمان فکر میکنیم: نمیتوانم ترفیع بگیرم، صلاحیتش را ندارم، یا من هیچوقت بیشتر از این پیشرفت نمیکنم. خانواده ام خانواده ی درستی نیست، یا خطاهای بسیاری کرده ام، خداوند مرا نمیبخشد. میدانید اینها چه هستند؟ افکار کرم گونه. اما خب، اینکه زندگیمان را اینگونه شروع کرده ایم، دلیل  نمیشود که همینگونه نیز تمام شود. خداوند مقدر کرده است که دچار دگرگونی شویم – از کرمی که روی زمین میخزد و با زحمت زنده است، به پروانه زیبایی که در هوا اوج میگیرد تبدیل شویم. نکته این است: این تغییر به خداوند بستگی ندارد، بلکه به خودِ ما بستگی دارد. تنها راه آزاد شدنِ پروانه ی درونتان این است که افکارتان را در راستای سخن خداوند قرار دهید.