حس لیاقت و ارزشمندی در وجود شما

عزت و احترام و حس لیاقت و ارزشمندی در وجود شماست و شما از راه های مختلفی می توانید به این احساس قدرتمند دست یابید. ما در این مقاله تمرین مناسب برای به دست آورن حس با ارزشی و با لیاقتی و عزت و احترام را بیان میکنیم .

حس لیاقت و ارزشمندی در وجود شما

تمرین عالی را در اختیار شما میذاریم و مطمئن باشید که اگر مو به مو این تمارین را انجام دهید به مدت بیست روز به آن احساسی که لایقش هستید دست میابید.

تکنیک آینه :

همه ما روزی چند بار در مقابل آینه قرار میگیریم؟ وقتی در مقابل آینه قرار میگیریم و بازتاب تصویر خود را در آیینه مشاهده میکنیم، چه احساسی به دست میاریم؟ آیا وقتی در مقابل آیینه قرار میگیریم از دیدن خود احساس بدی داریم؟ آیا وقتی در مقابل آیینه قرار میگیر یم، حس نا امیدی تمام وجود ما را در بر
میگیرد؟ آیا وقتی در مقابل آیینه قرار میگیریم، حس بی ارزشی در وجود ما ظاهر می شود؟

تثبیت با ارزش بودن در ذهن

این تمرین یک تمرین قدرتمند است. همین طور که رو به روی آیینه قرار میگیرید و احساس بد دارید، همین طور در مقابل آیینه از جملات تلقینی استفاده کنید.
شاید این تمرین خنده دار باشد و حس کنید بی ارزش است ولی باید بدانید که این تمرین قدرت فوق العاده بالایی دارد. وقتی رو به روی آیینه یک جمله مثبت را با تمام قدرت تکرار می کنید، تمام وجود شما پر از انگیزه می شود و حس با ارزشی را به صورت آنی کسب می کنید و تکرار این کار حس با ارزش بودن را به صورت دائمی در ذهن شما تثبیت می کند.

افکار شما و ذهن شما تسلطی بر روی شما ندارند و شما هستید که سکان دار ذهن خود هستید. پس سعی کنید با افکار زیبا و خوب و به کار بردن جملات تلقینی به حس ارزشمندی خود پرو بال دهید.