حس فرق گذاشتن در خانواده

چگونه احساس بی ارزشی و حس فرق گذاشتن در خانواده را از بین ببریم؟ هیچ وقت خود را با خواهر و برادر خود مقایسه نکنید. دلیلی ندارد که خودتان را تحقیر کنید و دائما تکرار کنید که من از خواهر یا برادرم بی ارزش تر هستم.

حس فرق گذاشتن در خانواده

تا وقتی این جمله را تکرار کنید مطمئا باشید که همچنان بی ارزش باقی می مانید یعنی این حس ، توسط افکار و گفتار شما خلق شده و تا وقتی برای تغییر این افکار و گفتار اقدام نکنید، شرایط تغییر نمیکند و دائما فکر می کنید که خانواده بین شما و خواهر یا برادرتان فرق میذارند.

  • از ویژگی های مثبت خود لیستی تهیه کنید و تمام کارهای مثبتی که در حق خانواده انجام داده اید را لیست کنید.
  • تلقین کنید. در کنار اشعاری که از خوانندگان مختلف در ذهن شما تثبیت شده اند، جملات و عبارت مثبت در مورد احساس ارزشمندی را در ذهن خود تثبیت کنید.
شیوه ارتباط اشخاص با شما و اهمیت ندادن به شما

شما در جمعی قرار گرفتید که تمام دوستان و آشنایان در این جمع در حال گفتگو هستند. یکی از اعضای این جمع خیلی خوش صحبت و خوش رفتار است و با همه شوخی و مزاح می کند ولی این شخص با شما رابطه خوبی ندارد و رفتاری که با دیگران دارد را با شما ندارد. چرا شیوه ارتباط برقرار کردن این شخص فقط با شما به این شکل است؟ آیا مشکل از شماست یا از آن شخص؟ صد در صد از شما، به این دلیل که :

  • شما خود را کم اهمیت میدانید.
  • شما خود را فردی بی ارزش میدانید.
  • شما خود را لایق احترام، مخصوصا احترام از اعضای آن جمع نمیدانید.

وقتی شما خود را کم اهمیت بدانید تمام جهان شما را کم اهمیت و بی ارزش میدانند. میزان احترام گذاشتن و حس با ارزشی شما، به افکار و شما و به یک تصمیم شما بستگی دارد. شما باید به این ایمان قلبی برسید که با ارزش هستید تا دیگران هم شما را با ارزش بدانند.

در جمعی یا مهمانی، افرادی مانع حرف زدن شما میشوند، چرا و به چه دلیل؟

شخصی را در نظر بگیرید که با خانواده در یک مهمانی دعوت شده است. همه در حال گفتگو هستند و در مسائل مختلف نظردهی میکنند وقتی آن شخص اولین کلام را بیان می کند کل جمع به مدت چند ثانیه ساکت میشوند و به صحبت های خود ادامه میدهند و تحت هیچ شرایطی به آن شخص وصحبت های آن شخص توجه نمی کنند.

اگر این تجربه را کسب کرده باشید ضربه بزرگی می خورید و حس بی ارزش بودن را در تمام وجود خود حس می کنید. شما نباید به رفتار دیگران عکس العمل نشان دهید چون مقصر اصلی خود شما هستید. وقتی گفته میشه که شما خود را بی ارزش میدانید این به این معنا نیست که شما واقعا بی ارزش هستید. حس بی ارزش بودن با افکار شما ساخته میشود.