برچسب به واقعیت تبدیل میشود

به هر برچسبی که اجازه دهید در ذهن شما حک شود، همان برچسب به واقعیت تبدیل میشود . شما به این برچسبهای منفی اجازه میدهید زندگی شما را کنترل کنند. این دلیل اصلی است که خیلی از مردم نمیتوانند از شر اعتیاد خلاص شوند، زیرا آنها برچسب «معتاد » را پذیرفته اند.

باید برچسبهای منفی زیادی را از ذهنتان پاک کنید. برچسبهایی مانند: مطلقه- من هرگز نمیتوانم با زوج مناسبی ازدواج کنم. چاق- من هرگز نمیتوانم به تناسب اندام دست یابم. معتاد- من هرگز نمیتوانم این عادت را کنار بگذارم.

میدان جنگ واقعی، درون ذهن شماست.

اگر شما باور کنید که معتاد هستید، همانند یک معتاد زندگی میکنید. کافی است تصمیم قاطع بگیرید که آن برچسب را از ذهنتان پاک کنید. در آن لحظه خداوند میگوید : «تو آزاد، پاک و سالم هستی » لازم نیست بیست سال آینده ات را با برچسب معتاد بودن بگذرانی. برچسبهای مثبت جدیدی را جایگزین آن کن ».

برچسب به واقعیت تبدیل میشود

مرد جوانی با من صحبت میکرد و به من گفت که سالها به عنوان فروشنده مواد مخدر فعالیت میکند. او به کاری که میکرد افتخار نمیکرد، او از کارش شرمسار بود؛ اما به من گفت : «من به کاری که انجام میدهم افتخار نمیکنم، اما این تنها کاری است که در آن خوب هستم ».  او برچسب «فروشنده مواد» را پذیرفته بود و احساس میکرد قادر به انجام هیچ کار دیگری نیست.

به او گفتم: « اگر تو میتوانی مواد بفروشی، بدون شک قادر خواهی بود چیزهای دیگری را نیز به فروش برسانی. چیزهایی که برای جامعه مفید هستند. خودت را محدود نکن. چه کسی به تو گفته است که فقط میتوانی “مواد فروش” باشی؟ چه کسب به تو برچسب “مواد فروش” را چسبانده است؟ این برچسب را از ذهنت پاک کن. اگر تو فروشنده خوبی هستی، پس چیزهای با ارزش را بفروش».

سخن آخر

یادتان باشد اگر کسی به شما به هر دلیلی برچسبی زده است، به این معنا نیست که گفته او حقیقت دارد. در اکثر موارد مردم میخواهند شما را پایین بکشند. اما اگر به حرفهای آنها بی اعتنایی کنید و فقط به خداوند تکیه کنید، او شما را به جایگاهی میرساند که خودتان به تنهایی قادر به رسیدن به آن جایگاه نیستید. لازم نیست شما از تمام فرآیند سر در بیاورید. تنها کافی است خداوند را باور داشته باشید. اگر شما باور داشته باشید، هیچ چیز غیرممکن نخواهد بود. اگر شما باور داشته باشید، درهایی از رحمت خداوند به روی شما گشوده میشوند.