با چه کسی باید ازدواج کرد؟

با چه کسی باید ازدواج کرد؟ معمولاً دختران می گویند : « در پی یک همسر خوب هستم ».  یا پدر و مادرها می گویند:« اگر یک مورد خوب بیاید، دخترم را شوهر می دهم . » اما منظور از خوب چیست؟

برای بعضی از دختران، همسر خوب یعنی مردی که شغل پردرآمدی داشته باشد. در نظر بعضی دیگر از دختران، همسر خوب یعنی مردی که اخلاق خوبی داشته باشد و بتواند همسرش را درک کند. در نظر برخی دیگر، همسر خوب یعنی مردی که خو شتیپ باشد. برای عده ای برای  دیگر مرد خوب یعنی پسری که با هم تفریحات مشترک داشته باشند. بنابراین واژهٔ « خوب » هر فرد یک طور معنا می شود و نمی تواند بیان کنندهٔ معیار مشخّصی برای انتخاب همسر باشد.

هدف و ازدواج

در هر تصمیمی، برای انتخاب درست باید بدانید هدف شما از آن تصمیم چیست؟ مثلاً وقتی می خواهید بدانید چه رشته و دانشگاهی مناسب شماست، باید در ابتدا مشخص کنید هدف شما از دانشگاه رفتن چیست تا مشخص شود کدام رشته و دانشگاه شما را بهتر به هدفتان می رساند ؛ مثلاً برای کسی که صرفاً به دنبال مدرک است، بهترین معیار یک رشتهٔ آسان و راحت در دانشگاه است که بتواند هرچه زودتر مدرکش را بگیرد. برای کسی که در پی کسب ثروت است، آیندهٔ شغلی رشته، معیار است و نهایتاً برای کسی که در پی کسب علم جهت حل مسئله و مشکلی از جامعه است، نیازهای اصلی کشور و علاقه و استعداد فرد در راستای رفع آن نیاز، معیار پررنگ تری است.

با چه کسی باید ازدواج کرد؟

هر مجموعه ای هدفی دارد. کسانی که با اهداف دیگری غیر از هدف اصلی، وارد یک مجموعه می شوند، نه خودشان از مجموعه راضی می شوند و نه نیاز مجموعه را برطرف می کنند. برای ورود به یک مجموعه، تصمیم درست آن است که شما ابتدا هدفی هماهنگ با اهداف مجموعه انتخاب کنید سپس وارد آن شوید.

در مورد انتخاب همسر هم مانند هر انتخاب دیگری، اول باید «هدف ازدواج »را بشناسید.  این کمک می کند تا اول، معیارهایی را درنظر بگیرید، که شما را به هدف ازدواج نزدیک تر می کند و بعد معیارهایی را که تأثیر چندانی در هدف ازدواج ندارند کنار بگذارید. به این ترتیب سردرگمی های شما برای انتخاب کمتر می شود. هدف همه افراد از ازدواج کردن خوشبختی است؛ کسی به دنبال بدبختی نیست. اما واقعاً خوشبختی در چیست؟ پیشرفت، رفاه، ثروت، علم و تحصیلات عالیه یا چیزی غیر از اینهاست؟