انتخاب صحیح همسر

از آنجا که یک انتخاب صحیح همسر می تواند ثبات زندگی خانوادگی را تا حد زیاد تضمین کند،بخش قابل توجهی از مباحث علمی و مضامین دینی، معطوف به ارائه راهکارهایی است که به افراد و خانواده ها کمک می کنند تا گزینه های برتر را برای همسری انتخاب نمایند.

مهم ترین راهکارهای انتخاب صحیح همسر

الف _ انتخاب آگاهانه

بسیاری از اختلافات خانوادگی از شتاپ زدگی و عدم انجام مطالعات دقیق در مرحله ی همسرگزینی و گاه ازفریب کاری و اغفال آگاهانه نشات می گیرند و بسیاری از متقاضیان طلاق، دلیل تصمیم خود را وقوع اشتباه در مرحله ی انتخاب قلمداد می کنند.

ب_ احترام به نظر دختر و پسر

یکی از اموری که در فرهنگ های سنتی نسبتا رواج داشته، اجبار دختر و بعضا اجبار پسر به ازدواج بوده است. ساختارهای خاص جوامع سنتی به گونه ای بوده که با این نوع ازدواج های اجباری همخوانی داشته و گاه حتی به عنوان امر بهنجار آن ها را تقویت می کرده است .

اما در اوضاع کنونی شاهد بروز تنش هایی در این زمینه هستیم که از تمایل نسل گذشته به حفظ باورها و رسوم پیشین و تمایل نسل جدید به داشتن هویت مستقل نشات میگیرند و درنتیجه، اگر دختر یا پسری برخلاف میل و رضایت درونی خودبه ازدواج وادار شود، احتمال بروز ناسازگاری و کشمکش در چنین خانواده ای بسیار بالا خواهد بود. براین اساس و با عنایت به تاکید اسلام برحق پسر و دختر در انتخاب همسر، می توان لزوم توجه و احترام به حق انتخاب آنان را به عنوان یکی از راهکارهای تحکیم خانواده مطرح کرد.

ج _ احراز رشد دختر و پسر

رشدیافتگی دختر و پسر، از عوامل موثر بر تامین سازگاری زناشویی و تضمین پایداری خانواده است . تحقیقاتی که در مورد عوامل اختلال خانواده در کشورهای غربی صورت گرفته، ازدواج در سنین پایین را در ردیف عوامل مهم بر شمرده اند. روشن است که همبستگی میان پایین بودن سن ازدواج و افزایش احتمال اختلال زناشویی تا حد زیاد معلول فقدان رشد دو همسر در ابعاد مختلف سنی، جنسی، ذهنی، عقلی، عاطفی و اجتماعی است .

اسلام ضمن آن که جهت گیری خود را به سوی کاهش معقول سن ازدواج قرار داده، بر لزوم برخورداری دختر و پسر ازحداقل های رشد در ابعاد یاد شده تاکید کرده است . بنابراین ، با قطع نظر از اختلاف تفسیرها درباب مفهوم رشد یافتگی دختر و پسر می توان احراز رشد دختر و پسر را به عنوان یکی دیگر از راهکارهای تحکیم خانواده درمرحله ی همسرگزینی معرفی کرد.

د _ رعایت همسان همسری

متخصصان امورخانواده، تشابه فرهنگی و شخصیتی دو همسر را عاملی تعیین کننده در تداوم و استحکام زندگی خانوادگی می دانند، همچنان که انواع دیگری از همسانی، مانند همسانی تحصیلی، موقعیت خانوادگی و سنی را در سازگاری زناشویی موثر دانسته اند که به نظر می رسد اهمیت این قبیل همسانی ها به سبب رابطه ی تنگاتنگی است که با همسانی شخصیتی یا فرهنگی دارند.

همسانی فرهنگی زن و شوهر که اشتراک در زبان، دین، ملیت، ارزش ها، بینش ها، و باورها را شامل می شود، مبنایی برای علایق و درک های مشترک به دست می دهد و در کاهش سوءتفاهم ها و حل آسان تر مشکلات احتمالی نقش اساسی دارد، در حالی که تفاوت زن و شوهر از نظر زمینه های دینی، قومی، طبقاتی، یا حتی جغرافیایی، باعث یادگیری انتظارهای گوناگون درمورد مسائلی مانند ماهیت و محتوای نقش های زناشویی می شود و این امر زمینه ی بروز تنش و ناسازگاری و به تبع آن، تزلزل خانواده را فراهم می کند .