استقلال طلبی و نافرمانی نوجوان

والدین برای هدایت استقلال طلبی و نافرمانی نوجوان فرزندان را زیاد به خودشان وابسته و متکی نکنند تا زمینه استقلال تدریجی از خانواده به سهولت و آرامی انجام پذیرد. جامعه با قبول نوجوان و احترام به استقلال آنان، این مرحله را برای نوجوانان رضایت بخش و قابل قبول می کند.

استقلال طلبی و نافرمانی نوجوان

نوجوانان خود می توانند با اثبات لیاقت و شخصیّت قابل اعتماد، آمادگی خود را برای استقلال بیشتر ثابت کنند.  والدین نباید همچون دوران کودکی، از نوجوان انتظار اطاعات و فرمانبرداری بدون چون و چرا داشته باشند. نوجوانان با مسایل گوناگون مواجه هستند که بیشتر این مسایل ناشی از نداشتن رابطه ی خوب پدر و مادر با آنها است. اگر با نوجوان رابطه ی خوب برقرار شود، او به والدین اعتماد می کند و مسایل و مشکلات خود را با آنان در میان خواهد گذاشت و والدین می توانند او را به موقع راهنمایی کنند و از سخت شدن مشکلات جلوگیری کنند.

وظیفه والدین در برابر استقلال طلبی نوجوان
  • پدر و مادر باید از رفتارهای دستوری، اعمال زور و قدرت پرهیز کنند؛ چون اینگونه رفتارها در نوجوانان مقاومت ایجاد می کند و مانع برقراری رابطه ی خوب با پدر و مادر می شود.
  • پدر و مادر نباید فکر کند که فرزندشان در حال جدا شدن از آنهاست و اگر این فکر را دنبال کنند، به شخصیّت مستقل نوجوان آسیب می رسانند؛ نوجوان باید بداند که شما همیشه در زندگی او نیستید تا به او کمک کنید.
  • به نوجوانان در حدّ توانشان مسئولیت واگذار کنید تا آنان را برای پذیرش مسئولیت های آینده ی زندگی آماده کرده و زمینه استقلال آنها را فراهم کنید. نوجوان را در فعّالیّت های اجتماعی همچون ورزش، کانون قرآن، کلاس نقاشی، کامپیوتر و… مشغول کنید تا ضمن پر کردن اوقات فراغت، احساس شخصیّت کرده و احساس مفید بودن و لایق بودن به وی دست دهد.
  • همیشه طوری صحبت کنید که احساس نکند شما برایش تصمیم می گیرید. او نباید احساس کند که به استقلال او آسیب وارد می شود.
  • مستقل بار آوردن نوجوان، به معنای رها کردن او و یا دادن آزادی های زیاد، به وی نیست. نوجوانان دوست ندارند که به حال خود رها شوند. نوجوانان محدودیت منطقی را می پذیرند. نوجوانان از اینکه والدین هیچگونه نظارتی بر رفتار و اعمال آنان ندارند، گله مند هستند. والدین اگر محدودیتی برای نوجوان ایجاد می کنند، علتّ آن محدودیت را باید برای نوجوان توضیح دهند.