استحکام روابط خانوادگی

استحکام روابط خانوادگی تا حدود بسیاری به برخورداری همسران از پاره ای آگاهی ها و مهارت های مرتبط با نقش های زناشویی و والدگری بستگی دارد که از جمله می توان به دانش ها و مهارت های جنسی، آشنایی با تفاوت های جنسی، آگاهی از نیازمندی های پدر و مادر شدن و داشتن درک صحیحی از استلزامات دوره های مختلف زندگی خانوادگی اشاره کرد.

استحکام روابط خانوادگی

بر این اساس، آموزش زناشویی و والدگری، خواه در شکل رسمی (برگزاری دوره ها و کلاس های آموزشی برای زوجین قبل و بعد از ازدواج ) و خواه در شکل غیر رسمی(جامعه پذیری به وسیله ی عواملی مانند خانواده ،گروه همسالان، وسایل ارتباط جمعی و کانون های مذهبی) ضرورت می یابد.

اصلاح نگرش ها

یکی از اموری که به ثبات خانواده آسیب جدی وارد می کند، انتظارات کاملا آرمانی و غیر عقلانی همسران از زندگی خانوادگی است. هر چه انتظارات زوجین معقول تر و واقع بینانه تر باشد ، عوارض پیش بینی شده یا نشده، کمتر به وحدت و انسجام خانواده لطمه می زنند. در واقع، یکی از وجوه تمایز ازدواج غربی و ازدواج سنتی در همین نکته نهفته است . غلبه ی نگرش رمانتیک به ازدواج در غرب، انتظارات بسیار بالا و نامعقولی را بر خانواده تحمیل می کند که اغلب برآورده نمی شود و همین امر موجب بی ثباتی روابط زناشویی می گردد.

تنظیم امورجنسی

الف-ارضای نیازجنسی

از آنجا که ارضای نیازجنسی یکی از اهداف مهم همسران از تشکیل خانواده است، تحقق این هدف را باید عاملی موثر در تحکیم خانواده قلمداد کرد و متقابلا با حصول هر گونه اختلالی در تحقق آن باید در انتظار اختلال رابطه ی زناشویی بود. در این ارتباط باید به تفاوت نیاز جنسی زن و مرد نیز توجه شود. تحقیقات متعدد از آن حکایت دارند که مردان در ارزیابی کلی خود نسبت به ازدواج، بیش از زنان به موضوع روابط جنسی بها می دهند و به همین دلیل، در کشمکش های زناشویی و حتی در موارد طلاق، شکایت از رضایت بخش نبودن روابط جنسی، معمولا از سوی مردان ابراز می شود.

تحقیقات دیگری نشان داده اند که رد درخواست های جنسی مرد از سوی همسر، آشفتگی زیاد مرد را به همراه دارد ،در حالی که آشفتگی زن زمانی بروز می کند که احساس کند دیگر محبوبیتی نزد شوهرش ندارد. بنابراین در بحث تاثیر ارضای جنسی در استحکام خانواده، لازم است به نقش جنسیت توجه کافی مبذول گردد، همچنان که در آیات و احادیث به هر دو نکته ی یاد شده، یعنی اهمیت ارضای نیاز جنسی برای مردان و زنان و نقش تفاوت های جنسی، به طور خاص توجه شده است.

ب – محدودیت روابط جنسی

از زمینه های اجتماعی مهمی که نقشی تعیین کننده در سوق یابی افراد به تشکیل خانواده و در مرحله ی بعد، حفظ ثبات و تحکیم آن دارد، منحصربودن ارضای غریزه ی جنسی به رابطه ی زناشویی است.

ج – محدودیت اختلاط زن ومرد

از دیگر زمینه های موثر در تحکیم بنیان خانواده، محدودیت روابط زن و مرد در عرصه ی تعاملات عام اجتماعی است. اختلاط زن و مرد در محیط های عمومی با توجه به محرک های پرجاذبه ای که دو جنس به طور طبیعی برای ورود به دنیای یکدیگر دارند، آبشخور بسیار مناسبی برای رشد تمایلات شهوانی و کامجویی های غیرمجاز و درنتیجه، ضعف انگیزه ی تشکیل و حفظ خانواده و بروز پیامدهایی همچون تنش ،اختلاف، سوء معاشرت، خیانت، طلاق و تجدید فراش های مکرر فراهم می کند. یک مطالعه ی تطبیقی که در ۶۶ کشور صورت گرفته، نشان داده است که هر چه زنان در جامعه بیشتر با مردان مختلط باشند، میزان طلاق بالاتر خواهد بود.