ازدواج با عشق رمانتیک

«باید عاشق باشی تا بتوانی ازدواج کنی » این کلیشه و تکراری و نخ نمای فیلم ها و سریال هاست و این طور القا می کند که اگر دختر و پسری همدیگر را در نگاه اول پسندیدند در ازدواج مناسب هم هستند و زندگی شیرینی خواهند داشت. به این نوع ازدواج، ازدواج با عشق رمانتیک می گویند.

ازدواج با عشق رمانتیک

منظور از ازدواج با عشق رمانتیک آن است که با همان نگاه اول دلت برای او برود و تکان بخوری. بر اساس پژوهش هایی که در کتاب های جامعه شناسی خانواده منتشر شده است، این نوع ازدواج ها، علی رغم جذابیت بالایی که دارد، بیشترین درصد طلاق را نیز به بار آورده است ؛ چرا که این عشق ها، به همان سرعتی که به وجود می آیند با همان سرعت نیز فروکش می کنند.

وصال مدفن عشق است

ضرب المثل« وصال مدفن عشق است» مربوط به همین نوع عشق است؛ ضرب المثلی که به بیان های دیگر در بسیاری از فرهنگ های غیر ایرانی نیز وجود دارد. این عشق ها مانند کاتالیزور عمل می کنند؛ یعنی صرفاً سرعت پیوند را افزایش می دهند. بسیاری از علاقه های پیش از ازدواج با واقعیت های زندگی همخوان نیست. به همین دلیل، زندگی زوجین با به سردی گراییدن آتش عشق، شیرینی و گرمی خود را از دست می دهد و عواقب ناخوشایندی را همراه می آورد.

حتی اگر شما در انتخاب همسرتان به خاطر علاقهٔ قلبی، جذاب ترین پسر را هم برگزیده باشید، تمام مؤلفه های این عشق چندی پس از ازدواج رنگ می بازد و محو می شود. در حالی که عشق برای ادامهٔ ازدواج ضروری تر از آغاز آن است.

انتخاب عاقلانه

عشقی که به تدریج و با دیدن سنخیت و مسئولیت پذیری طرفین در زندگی شکل می گیرد، ظرفیت شما را برای تحمل سختی ها و گذشت و حتی ایثار افزایش خواهد داد. چنین عشقی هم ناشی از انتخاب عاقلانه ای است که قبلاً کرده اید و هم حاصل مراقبتی است که پیش از ازدواج از قلب خود کرده اید. شما با مطالعه و مشورت، معیارهای مؤثر در ازدواج را دانسته اید و با سخت گیری زیاد و دقت فراوان، مناسب ترین گزینه را شناخته اید و این به یک زندگی عاشقانه منجر خواهد شد. عاقلانه انتخاب کرده اید که توانسته اید یک عمر عاشقانه زندگی کنید. نوش جانتان… .

برای مراقبت از آزادی خود در انتخاب از راهکارهای زیر استفاده کنید:
  1.  توجه کنید که دلیلی که باعث آشنایی شما با فرد مقابل شده است نمی تواند به تنهایی اساس خوبی برای ارتباطهای بعدی و حتی ازدواج باشد.
  2. اگر به یک دلیل واقعی، مثل همکاری علمی، مجبورید با پسرها هم صحبت شوید نباید بگذارید این صحبت ها وارد حریم خصوصی شما یا او شود. نوع برخورد و حیایی که از خود نشان می دهید، تعیین کنندهٔ محدودهٔ ارتباط شما خواهد بود.
  3. حجب و حیای خود را در ارتباط با جنس مقابل افزایش دهید و حد و مرزهای مشخّصی را در ارتباط با جنس مقابل ایجاد کنید. این حجب و حیا مانع ایجاد محبت و وابستگی خواهد شد.