آیا تو بزرگ درخواست میکنی؟

خداوند قادر است که اتفاقاتی را به وقوع بیانجامد که شما هرگز توان انجام آن را نمیتوانستید داشته باشید. « او »از پیش، فراوانی را در آینده ی شما قرار داده است. «او » از پیش، افراد درست را در سر راه شما به صف کرده است، از پیش فرصتهای مناسب را برایتان تعیین فرموده است، دربهایی را از پیش برایتان باز کرده است که شما هرگز نمیتوانستید به تنهایی بگشایید. پرسش من این است که « آیا تو بزرگ درخواست میکنی» یا این که اجازه میدهی که شرایط – این که چگونه بزرگ شده ای، یا آنچه که دیگران گفته اند – تو را از بزرگ درخواست کردن، منصرف کند؟

اگر عمرت را با درخواست کردن دعاهایی مبنی بر این که« بتوانی زندگی را فقط بگذرانی»طی میکنی، حتماً از دریافت کمال سرنوشت خودت باز خواهی ماند. اما اگر این را در روح خود نهادینه سازی کنی که همان خداوندی که زندگی را در تو دمید، همان خداوندی که تو را فرا خوانده، خودش تاج برکاتش را بر سر تو نهاده است، همان خداوند وهاب (بیش از حد نیاز بخشیدن) است، همان خداوند رزاق (روزی دهنده) است، همان خداوند لبریز کردن است، آنگاه جرأت این را پیدا خواهی کرد که برای چیزهای بزرگ دعا کنی و بزرگ درخواست کنی.

دیگر فقط درخواست این را نخواهی کرد که بتوانی اعتیادت را کنترل کنی، بلکه رها شدن کامل از اعتیاد را درخواست خواهی کرد. دیگر فقط دعا نخواهی کرد که فرزندت به راه راست باز گردد، بلکه دعا میکنی که خداوند فرزندت را به عنوان فردی نمونه در نسل تو انتخاب کند.

خواسته ی تو دقیقاً چیست؟

مسیح، زمانی که از یک دهکده گذر میکرد که در آن دو مرد نابینا در کنار جاده نشسته بودند. وقتی که آنها صدای همهمه ی مردم را شنیدند که مسیح از آن مکان رد میشود، شروع به فریاد زدن کردند که : « ای عیسی، بر ما هم نظر مرحمتی داشته باش!» عیسی نزد آن دو مرد نابینا رفت و فرمود: « درخواست شما از من چیست؟»

این به ظاهر پرسش عجیبی می نمود. واضح است که آنها چه چیزی نیاز داشتند. آنها نابینا بودند. پس چرا عیسی از آنها پرسش کرد؟ زیرا او میخواست ببیند که آنها به چه چیزی باور دارند. آنها ممکن بود بگویند که: «عیسی، ما نابینا هستیم و اینجا به کمک مالی نیاز داریم. ما فقط یک جای بهتری برای زندگی کردن و کمی غذا برای خوردن میخواهیم ».

اگر آنها با ذهنیتی محدود درخواست میکردند، آن درخواستشان آنها را در شرایط ضعف باقی میگذاشت. اما در عوض، آنها بزرگ درخواست کردند و گفتند:
« ای سرور ما، ما میخواهیم که بینا شویم. ما میخواهیم که چشمانمان باز شوند». آنها در حقیقت داشتند میگفتند که : «ما میدانیم که تو قادر هستی کارهای غیرممکن را انجام دهی ». وقتی که مسیح درخواست آنها را شنید، او چشمانشان را لمس کرد و در همان لحظه آنها شفا یافتند و قادر به دیدن شدند.

آیا تو بزرگ درخواست میکنی؟

خداوند از ما میخواهد که وقتی از او درخواست میکنیم، دقیقاً همان طور که آن دو مرد نابینا عمل کردند، دعا کنیم :« آنچه که از «من» میخواهی چیست که برایت انجام دهم ؟» حال، اینکه چگونه این پرسش را پاسخ دهی، تأثیر عظیمی روی آنچه که خداوند برایت انجام خواهد داد،  دارد. نگو که «خداوندا، من فقط میخواهم که امسال را بگذرانم. آیا دیده ای که بهای اجاره ی آپارتمانها چقدر امسال بالا رفته است؟» ،« خداوندا، ما با مشکلات خانوادگی زیادی درگیر هستیم،کاری کن که خانواده مان از هم نپاشد » ،«خداوندا، من شغلم را دوست ندارم. کمکم کن که بتوانم  آن را تحمل کنم».

این چنین گفته ها و درخواستهایی سرنوشت شما را محدود خواهند کرد. همان کاری را انجام دهید که آن دو مرد نابینا انجام دادند. جرأت کنید که بزرگ درخواست کنید و خواسته های بزرگ را از خداوندی بزرگ بخواهید. « «خداوندا، من میخواهم که از شر این اعتیادبه کل رها گردم، خداوندا، من میخواهم که زوج مناسبم را بیابم، خداوندا، من میخواهم که کسب و کار خودم را آغاز کنم. »