آرامش در چیست؟

گاهی آرامش انسان ، در ندیدن و نشنیدن است. آرامش در چیست؟ اصلا به این فکر نکن که د یگران برای تو چه فکری می کنند حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی. کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیر خودت را برو ،بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمان
شان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبال اهداف و آرزوهای شان باشند …

آرامش در چیست؟

گاهی تو به آسیب پذیری قرص جوشان می شوی و آدم ها با حرف ها و قضاوت هایشان مانند: آب …نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کار خودت را بکنی .که گاهی آرامش انسان ، در همین ندیدن ها و نشنیدن هاست …

راه های ایجاد آرامش

 •  وقتی احساس میکنید که سرتان پر از فکرهای جور و واجور است و جای خالی در آن نیست ، با قدم زدن ، آنها را پاک کنید.
 •  جلوی گریه خود را نگیرید و گاهی گریه کنید.
 •  دست کم روزی ۱۵ دقیقه را در سکوت بگذرانید و به نیازهای واقعی خود و نیز چیزهایی که دارید فکر کنید.
 • اگر نتوانید کسی را ببخشید ، افکار خشمگین تان شما را برای همیشه با این افراد مرتبط خواهد کرد.
 •  کارهای خیریه و شاد کردن دیگران ، باعث آرامش میشود.
 •  آرامش را از کودکان بیاموزید ، ببینید که چگونه در همان لحظه ای که هستند ، زندگی میکنند و لذت می برند .
 •  از همان که هستید راضی باشید ، در این صورت احساس آرامش بیشتر ی میکنید.
 •  هر چه اکسیژن بیشتری به شما برسد ، آرامتر خواهید شد ، خوب است در محل کار و زندگی خود گیاهی نگه دار ید.
 •  مهم نیست که با شما مودبانه برخورد کنند یا نه ، برخورد مودبانه شما ، باعث ایجاد آرامی و احساس خوبی در شما خواهد شد.
 •  سرعت حرکت شما با احساس تان رابطه ای مستقیم دارد ، آرام راه بروید و حرکات بدن خود را آرامتر کنید ، طولی نمی کشد که آرام خواهید شد.
 •  گاهی میتوانید برای رسیدن به آرامش ، دراز بکشید ، عضلات خود را شل کنید و به هیچ چیز فکر نکنید .
 •  راحتی ، یکی از عناصر مهم آرامش است ، مثل دمای مناسب ، صندلی راحت و لباس غیر چسبان و کفش راحت.
 •  هر چند وقت یک بار ساعت تان را باز کنید و خود را از فشار زمان نجات دهید.
 •  در آوردن کفشها به کاهش فشار عصبی کمک میکند.
 •  هوای دریا ، آب شور و صدای امواج ، همگی باعث آرامش میشوند ، مسافرت به سواحل دریا را فراموش نکنید.
 •  آهسته غذا خوردن و جویدن ، باعث تجدید قوای فکری و احساس آرامش خواهد شد. یاد بگیرید حداقل نیم ساعت سر سفره بنشینید.
 •  احساسات و مشکلات خود را به دیگران بگویید و آرامش بیشتری احساس کنید.
 •  یکی از مهمترین مهارتها در آرام بودن ، فکر نکردن به مسایل کوچک است ، دومین مهارت ، کوچک شمردن تمام مسایل است.
چند توصیۀ بسیار زیبا از “پیکاس و” برای آرامش سازی:
 1.  تمام عدد های غیر ضروری را از زندگیت بیرون بریز!!!  این عددها شامل: سن، قد، وزن و سایز هستند….
 2.  با دوستان شاد و سرحال معاشرت کن…
 3.  به آموختن ادامه بده و همیشه مشغول یادگیری باش…
 4.  تا می توانی بخند…
 5.  وقتی اشک هایت سرازیر می شوند: آن را بپذیر! تحمل کن! و به پیشروی ادامه بده…
 6.  رنگ های مشکی و خاکستری و تیره را از زندگیت پاک کن…
 7. احساسات را بیان کن، تا هیچ وقت زیبایی هایی را که احاطه ات کرده اند را از دست ندهی…
 8. شادی هایت را به اطرافت پراکنده کن…
 9.  با حدّ و حصرهایی که گذشته به تو تحمیل کرده مبارزه کن…
 10.  از بهترین سرمایه ات که سلامتی ات است؛ بهره ببر…
 11.  از جاده خارج شو و از شهر و کشورهای غریب دیدن کن …
 12.  روی خاطرات بد توقف نکن فراموشش کن…
 13.  هیچ فرصتی را برای گفتن دوستت دارم به آن هایی که دوستشان داری، از دست نده…
 14.  همیشه به خودت بگو که: زندگی تعداد دم و بازدم های مکرر نیست، بلکه لحظاتی است که قلبم می تپد.